Quan comença la campanya de la Renda 2021?

La campanya de la Renda 2021 arrencarà el 6 d’abril per a les declaracions que es facin per internet, usant el certificat digital, sistema Cl@ve i número de referència; i es prolongarà fins al 30 de juny de manera general.

⚠️Per a aquells que prefereixin fer la declaració per telèfon, l’atenció estarà habilitada des del 5 de maig fins al 30 de juny i demanant cita prèvia, mentre l’atenció presencial estarà activa durant el mes de juny també amb cita previa, de la mateixa manera que el període ordinari de la campanya.

Amb resultat a ingressar i amb domiciliació bancària, el termini es tanca el 27 de juny.

La campanya de l’impost sobre la renda de les persones físiques i el patrimoni corresponent a l’exercici 2021-2022 començarà a principis d’abril, però les qüestions generals sobre aquest tràmit obligatori per a la majoria dels treballadors i propietaris d’immobles no perden vigència durant el any sencer.”

Qui ha de fer la declaració de la Renda i qui no el 2022?

Les obligacions d’alguns contribuents comencen des de l’1 de gener, els qui hagin de presentar declaracions informatives d’alguns models com el que recull el resum anual de les cotitzacions d’afiliats i mutualitats als efectes de la deducció per maternitat (model 158); la de retencions i ingressos a compte de rendiments procedents de l’arrendament d’immobles urbans (model 180) i de donatius, donacions i aportacions rebudes (181).

Tot i que cada any pugen les declaracions fetes a través de la xarxa i l’autogestió d’aquest tràmit, encara cal recordar certs patrons bàsics del procés, i aclarir qüestions generals.

Una de les més repetides entre els treballadors per compte d’altri i retribucions baixes és l’obligatorietat de fer la declaració.

Entre els autònoms hi ha menys dubtes, ja que a més a més de les rendicions trimestrals de comptes estan obligats a fer-los si guanyen més de 1.000 euros a l’any per rendiment d’activitats econòmiques.

L’obligació de presentar la declaració entre els treballadors per compte d‘altri depèn dels seus ingressos anuals i el nombre de pagadors de què provenen aquests ingressos.

L’any passat moltíssima gent va tenir dos pagadors, a causa dels expedients de regulació temporal d’ocupació: el seu ocupador i el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

Així, hauran de realitzar la declaració aquest any els qui durant el 2021 hagin ingressat més de 22.000€ d’un sol pagador o 14.000€ de dos o més pagadors, sempre que la suma del percebut pel segon pagador i els restants (deixant al marge el primer) superi els 1.500€ anuals.

D’altra banda, totes aquelles persones que tinguin rendiments íntegres del capital mobiliari i guanys patrimonials superiors als 1.600€ anuals han de presentar la declaració de la Renda. Aquí s’hi inclouen les rendes immobiliàries, els rendiments de les Lletres del Tresor o les subvencions per a l’adquisició d’habitatges de protecció oficial o de preu taxat.

Hisenda inclou al web el calendari del contribuent de tot l’any en versió Calendar i HTML. Accedeix al enllaç: https://acortar.link/Otr3kO

👉 Recordades les obligacions d’alguns contribuents, cal conèixer les novetats❗ que es presenten en aquesta campanya que ve.

 

Principals novetats d’aquesta campanya

  • Rendes altes: les rendes superiors a 300.000 euros assumeixen la novetat fiscal d’un augment de dos punts de l’IRPF (fins al 47%) i de tres punts per a aquelles superiors a 200.000 euros (fins al 26%), cosa que afecta únicament 36.194 contribuents (0,17%).

  • Plans de pensions: el 2021 les desgravacions de plans de pensions privats individuals es van rebaixar a un màxim de 2.000 euros. D’altra banda, els plans d’empresa incrementen el límit conjunt de reducció de 8.000-10.000 euros per potenciar les aportacions empresarials i minimitzar la regressivitat dels beneficis.
  • Patrimoni: el 2021, els pressupostos van introduir una alça de l’1 punt percentual per a patrimonis de més de 10 milions d’euros, passant d’un tipus del 2,5% fins a un tipus del 3,5%. Es tracta d’un tribut cedit a les comunitats autònomes, per això en alguns territoris no afecta les bonificacions.
  • Ajuts pel volcà de La Palma: contemplat al Reial Decret Llei 20/2021, de 5 d’octubre, les ajudes excepcionals per danys personals als afectats per l’erupció del volcà de Cimera Vella a La Palma estaran exemptes de tributar al IRPF. A més, s’observa una reducció dels índexs de rendiment net per a les activitats econòmiques en estimació objectiva de l’IVA i IRPF en explotacions i activitats agràries afectades.
  • Bonificacions per a propietaris: en el marc de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, es preveu un augment del control sobre les monedes virtuals, tant els comptes a territori nacional com a l’estranger. D’aquesta manera, les criptomonedes hauran de ser declarades i aquelles que es tinguin a l’estranger s’inclouran a la Declaració Informativa sobre Béns i Drets a l’estranger (model 720).
  • Obra de millora de l’eficiència energètica dels habitatges: el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència introdueix unes mesures per reimpulsar la rehabilitació d’edificis. Parlem de deduccions de fins a un 20% que s’apliquen a accions de millora d’eficiència energètica d’habitatges habituals, habitatges destinats al lloguer o edificis residencials.

T’ha estat útil aquest article? Si tens algun dubte o necessites ajuda post trucar-nos al 935 726 872.

Stel Serveis Administratius.