Per tal d’ajudar a la reactivació econòmica de la ciutat, l’Ajuntament de Barcelona, ha impulsat un fons extraordinari de 20.000.000€, de el qual sorgeixen 2 convocatòries de subvencions a la inversió, que us informem a continuació tots els detalls per si és del vostre interès:

 

Primera convocatòria

Fons de 12.000.000€

Dirigida a les activitats comercials, de serveis, de restauració, d’oci nocturn i allotjaments turístics de tota la ciutat (que estiguin situats a peu de carrer). Hi estan incloses les botigues interiors de centres o galeries comercials i els llocs de mercats.

Requisits necessaris:

Haver fet o estar en disposició de fer (entre el 14 de març de 2020 i el 31 de desembre de l’2021), una despesa d’inversió / manteniment, que pot anar entre els 2.000€ i els 7.000€, en funció de la mida de l’establiment.

Import subvencionat:

Pot arribar a el 70% de la despesa realitzada, depenent de el tipus d’establiment.

 

Dates per fer la sol·licitud:

Fins el 9 de setembre de 2021, la convocatòria és de concurrència no competitiva fins a l’esgotament de l’pressupost.

Àmbits en els quals es poden sol·licitar els ajuts:

Millora d’instal·lacions

Adaptació de les instal·lacions en el context de la Covid-19

Millores de digitalització

Millores d’accessibilitat a l’establiment

Millores en l’eficiència energètica i sostenibilitat

 

Segona convocatòria

Fons de 7.750.000€
Dirigida a titulars d’una activitat econòmica, ja siguin establiments comercials i de serveis en general, establiments de restauració o oci nocturn i establiments d’allotjament turístic o activitats sense establiments tant de autónom/a i/o d’altres formes empresarials
(amb domicili dels seus titulars a la ciutat de Barcelona).

Requisits necessaris:

Haver fet o estar en disposició de fer (entre el 14 de març de 2020 i al 31 de desembre de 2021), una despesa d’inversió mínima de 20.000€ en projectes realitzats o per realitzar en l’activitat econòmica de l’establiment o bé en l’àmbit de l’funcionament de l’activitat econòmica.

Import subvencionat:

La subvenció atorgada pot arribar a un màxim de 100.000€, en funció de la tipologia de l’activitat i les dimensions de l’establiment, i els projectes es valoraran segons els requisits que figuren en la convocatòria.

 

Dates per fer la sol·licitud:

De el 10 d’Agost de 2021, a el 17 de Setembre de 2021, la convocatòria és de concurrència competitiva fins a l’esgotament el pressupost.

Àmbits en els quals es poden sol·licitar els ajuts:

• Condicionament i confort de l’establiment per a l’exercici de la seva activitat
• Millora de l’accessibilitat i la inclusió de les persones amb discapacitat a l’activitat econòmica
• Funcionament de l’activitat econòmica
• Sostenibilitat i equitat de l’activitat econòmica

En cas d’estar interessats i complir els requisits aquí informats, més les condicions previstes, preguem recopilin tota la documentació necessària acreditativa del seu projecte d’inversió i ens ho comuniquin amb la major celeritat a info@serveisadministratius.cat

Stel Serveis Administratius.