La campanya de la Declaració de la Renta de les Persones Físiques és una de les cites anuals per molts ciutadans i per tots els empresaris individuals autònoms amb l’administració.

És molt esperada per molts ciutadans perquè la majoria surten amb resultat a retornar, ja que ha contribuït durant l’any amb les retencions de nòmines i pagaments fraccionats a compte.

D’altra banda, és molt important assessorar-se per saber si es té l’obligació de fer-la i evitar sancions.

També és important consultar-ho amb un expert, no confiar-se dels esborranys, i tenir especial atenció a les circumstàncies personals que l’Agència Tributaria no coneix, com canvis d’estat civil, de domicili, de naixement de fills o de l’aplicació de deduccions per fills en cas de pares separats o en cas de deduccions per minusvalideses.

No dubti en consultar-nos i deixar-se assessorar per evitar sancions i cobrar tot el que li correspongui. 

#DeclaracióDeLaRenda #Renda2019 #DeclaraciónDeLaRenta #Renta2019