L’actual sistema públic de pensions

Des del 2011 el govern espanyol està portant a terme una sèrie de mesures orientades a garantir la sostenibilitat de l’actual sistema públic de pensions a Espanya.

Aquest sistema, anomenat sistema de repartiment, es basa en què els treballadors en actiu paguen les prestacions/pensions dels jubilats.

S’ha observat que la piràmide poblacional està sofrint modificacions, d’entre les quals en destaquen com a principals:

– l’augment de l’esperança de vida i

– la davallada de la taxa de natalitat

Aquests dos aspectes repercuteixen directament en els ingressos, els quals es preveu que seran inferiors i en conseqüència en les prestacions.

Reforma de les pensions

Les mesures que ha dut a terme el govern, amb la reforma de les pensions, han estat orientades a:

augmentar l’edat de jubilació

avantatges fiscals en productes orientats a l’estalvi per la jubilació

Amb caràcter general, l’edat de jubilació a Espanya per la Seguretat Social, passa a ser als 67 anys però durant un periode transitori, fins a l’any 2027, pot variar en funció de les cotitzacions acumulades.

Pel que fa als avantatges fiscals en productes orientats a l’estalvi per la jubilació, estalvi a llarg termini, trobem rebaixes fiscals que poden aplicar-se o bé en el moment de la contractació o bé en el moment del cobrament de les prestacions. Això ho trobem en productes bancaris/asseguradors.

Canvi de mentalitat: estalvi

En qualsevol cas, a banda de la reforma de les pensions que està fent el govern hi ha d’haver a l’hora un canvi de mentalitat de la població: s’ha de pensar en estalviar.

La pensió de jubilació, el que es cobra un cop jubilats, en tots els casos serà molt inferior al que estem acostumats.

Aquest punt, en el cas de treballadors autònoms, és especialment rellevant. S’estima que un treballador per compte d’altri cobra de mitjana una pensió de jubilació entre un 40% i un 50% superior que un treballador autònom, per tant les conseqüències del possible esgotament del sistema de repartiment de les pensions actual, poden repercutir en major mesura.

 

planificar-jubilació

Conclusions

No es podrà mantenir el nivell d’ingressos de la Seguretat i per tant es preveu una baixada de les prestacions de jubilació per la Seguretat Social.

És important el temps, començar el més aviat possible a estalviar i de la manera que millor convingui en cada cas, per poder disposar d’una bossa de diners per la jubilació ja que sino ens podrem trobar amb una pèrdua de poder adquisitiu i de nivell de vida.

Destacar que una bona planificació ajuda a aconseguir l’objectiu i que cal estar ben informats en tot moment.

Aquest és un tema d’interès per tots, per tant si encara no ho tens resolt comenta’ns el teu cas i l’estudiarem per oferir la millor alternativa.

Si tens qualsevol dubte, contacta amb nosaltres i estarem encantats d’ajudar-te.