La nova llei d’autònoms que es tramitarà els mesos vinents a la comissió parlamentaria que s’ha creat al congrés dels diputats porta novetats molt destacades, i des de Stel Serveis Administratius volem fer-te’n 5 cèntims.

 

Quines noves mesures s’introduiran?

Entre les mesures que recull l’acord que van signar PP i Ciutadans aquest estiu, i que són més rellevants destaquen les següents:

 1. L’ampliació de 6 mesos a 1 any la tarifa plana de 50 € per nous autònoms.
 2. Què no estiguin obligats a cotitzar aquells autònoms que els seus ingressos no arribin al salari mínim interprofessional, actualment està en els 655,20 €.
 3. Les baixes i les altes seran efectives el mateix dia de la sol·licitud, pel que no es comptabilitzarà la mensualitat sencera.
 4. Augment fins a 4 trams més en la base de cotització.
 5. Major claredat a l’hora de deduir despeses, com per exemple la relacionada amb el vehicle.
 6. La bonificació per baixa maternal i així poder eliminar la quota d’autònoms en aquest període.

 clothing-store-984396_1280

 

Però, no són totes aquestes mesures les úniques que reclamen a ATA la Federació Nacional de treballadors autònoms. N’hi ha d’altres, com que la cotització vagi en funció dels ingressos, que la quota mínima sigui més baixa, o la segona oportunitat per aquells emprenedors que s’hagin equivocat i vulguin tornar a emprendre.

I si ho comparem amb la resta de països del nostre voltant, estem en igualtat de condicions?

 

 Què fan a la resta de països europeus?

Us volem fer un repàs de la situació en què competeixen els autònoms a Espanya respecte a la resta de països europeus.

El cert és que quasi cap país d’Europa paga una quota fixa, si no que va en funció dels guanys.

Així passa per exemple a:

 • Irlanda: Només pagues un 5% dels ingressos.
 • Letònia: Entre un 9% i el 24% dels ingressos.
 • Portugal: Pagues el 24% dels ingressos anuals.
 • França: El primer any no pagues res, a partir del segon pagues un tant per cent en funció dels teus ingressos.
 • Itàlia: Es paga en funció dels ingressos amb un màxim del 20%.

 

Quant paguen els autònoms dels països europeus que també tenen una quota?

Entre els països europeus que imposen quotes fixes, cap d’ells tenen una quota tan alta com a Espanya, que actualment, si estàs cotitzant per la base mínima, un autònom està pagant 267,03 €.

Per posar uns exemples de països europeus amb quotes més baixes podem destacar els següents:

 • Regne Unit: Paguen una quota fixa entre 13 € i 58 €, a més no tenen declaracions trimestrals d’I.V.A., sinó que paguen al final de l’exercici fiscal segons els guanys.
 • Alemanya: Es paga una quota obligatòria que va entre els 150 € i els 200 €.

 

Sí que és cert que en alguns d’aquests països en què la quota és més baixa, és obligatori contractar una assegurança de salut, ja que l’estat no ho cobreix, o no tens dret a la baixa maternal, per exemple.

 

Conclusions:

Bé, en tot cas, mai a Espanya els autònoms havien tingut tants avantatges a l’hora d’emprendre com actualment. Amb la propera reforma aquestes millores fan un salt qualitatiu que esperem que provoquin un augment en el nombre de persones que decideixin emprendre un nou projecte de negoci.

Potser queden millores que faci que les condicions siguin més favorables però, quines mesures creus que són necessàries per millorar les condicions dels autònoms?

Deixa’ns els teus comentaris i propostes aquí sota.